همچراغی

 

بنام آنكه بخشید خاك را جان             بنامید نام آن موجود انسان

 

پرده اول:

                   دو سال بعد!

 

پرده دوم:

                   یخورده قبل تر

 

پرده سوم:

                   هنوز برو عقب تر

...

..

.

پرده آخر:

                   www.hamcheraghi.persianblog.ir

 

نوشته ... ساسان

تا بعد ... یا حق

 

   + توحید فراهانی ; ٩:٢۸ ‎ق.ظ ; ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٥
comment نظرات ()