همچراغی

 

بنام آنكه بخشید خاك را جان             بنامید نام آن موجود انسان

 

داد زدم: "هرکس یه گوش شنوا، یه سنگ صبور، یه صندوقچه اسرار می خواد، بیاد پیش من ... من به حرفاش گوش می دم .."

... هیچکس صدامو نشنید ... خودم یه گوش شنوا می خوام که صدامو بشنوه ....!

 

نوشته ... ساسان

تا بعد ... یا حق

   + توحید فراهانی ; ٦:۱٦ ‎ب.ظ ; ۱۱ خرداد ۱۳۸٥
comment نظرات ()