همچراغی

 

بنام آنكه بخشید خاك را جان             بنامید نام آن موجود انسان

 

-         وای، تا فصل 4 بیشتر نخوندم .... حالا چکار کنم؟

-         تحقیق دادی؟     – آره ...

-         حاضری داری؟    - آره ....

-         ترجمه، کنفرانس، فعالیت کلاسی، پروژه؟    - آره، همه رو دادم ...

-         خوب اون 4 فصلم نمی خواست بخونی ....

 

نوشته ... ساسان

تا بعد ... یا حق

 

   + توحید فراهانی ; ۱۱:٤۱ ‎ق.ظ ; ۱ تیر ۱۳۸٥
comment نظرات ()