همچراغی

 

بنام آنكه بخشید خاك را جان             بنامید نام آن موجود انسان

 

مرد: یادم بیار پس فردا کولر رو ببرم تعمیر...

زن : باشه، تو هم پس فردا یادم بیار غذا درست کنم ...

 

نوشته ... ساسان

تا بعد ...

   + توحید فراهانی ; ٦:٠٦ ‎ق.ظ ; ٢٩ تیر ۱۳۸٥
comment نظرات ()