همچراغی

 

بنام آنكه بخشید خاك را جان         بنامید نام آن موجود انسان

 

یكی از نمادهای مقدس مسیحیت، تصویر «پلیكان» است. پلیكان هرگاه هیچ غذایی برای خوردن نیابد، منقار خود را در گوشتش فرو می برد تا بچه هایش را غذا دهد. ما اغلب قادر نیستیم بركتی را كه دریافت كرده ایم، درك كنیم.

داستانی دربارۀ پلیكان وجود دارد كه در یك زمستان سخت، گوشت خود را در اختیار فرزندانش گذاشت و خود را قربانی كرد. وقتی سرانجام از ضعف در گذشت، یكی از جوجه ها به دیگری گفت: بالاخره راحت شدیم؛ از خوردن غذای تكراری خسته شدم !!!

 

کوچیک شما .. ساسان

تا بعد ... یا حق

 

   + توحید فراهانی ; ٢:۱٧ ‎ق.ظ ; ٢٩ مهر ۱۳۸٤
comment نظرات ()