همچراغی

 

 

به نام خدا

سلام

امروز طبق برنامه نوبت آقا ساسان ِ که بلاگ را اداره کنه ، ولی خب برای ايشان مشکلی پيش آمده که تا يه هفته اي نميتوانند همچراغی ها را همراهی کنند ، به همين دليل بنده حقير طبق مسئوليتی که دارم فعلا از نوشتهايی که در اختيار من قرار دادند استفاده ميکنم تا ببينيم خداوند متعال چه قسمت ميفرمايند.

به اميد اينکه هر چه سريع تر جناب ساسان خان به جمع همچراغی ها بپيوندد.

 

معمولا هر فعاليتی ، خصوصا فعاليتهايی که به شکل اشتراکی و تيمی صورت ميگيرد ، در ابتدا با مشکلات عديده و متفاوتی سر در گريبان است ، اينکه اعضا چه گونه و با چه سياستی بر اين مشکلات فائق شوند از اهميت خاصی بر خوردار ميباشد .....

 

فکر کنم توجيه خوبی برای امروز باشه ، خداوند مدد فرمايند ، بنده هزار صفحه ديگه هم همينجوری پيش ببرم ديگه همه چيز بر وفق مراد ميشه ......

 

بنده خدا ساسان ،اگر مي دونست جاش چی مينويسم عمرا ، مسافرت ميرفت

 

توحيد......از طرف ساسان

 

 

   + توحید فراهانی ; ٧:٥٢ ‎ب.ظ ; ٥ مهر ۱۳۸٤
comment نظرات ()