همچراغی

 

الهی !

نام تو ما را جواز و مهر تو ما را جهاز .

 

  الهی !

 

تو آنی که از بنده نا سزا بینی، و به عقوبت نشتابی !

 

از بنده کفر می شنوی، و نعمت از وی باز نگیری !

 

توبت و عفو بر وی عرضه می کنی، و به پیغام و خطاب خود،

 

او را باز می خوانی! و گر باز آید وعدة مغفرت می دهی که :

 

        « اِن یَنتَهُو یَغفِر لَهُم ما قَد سَلِف »

 

چون با دشمن بد کار چنینی، چه گویم که با دوستانِ نیکوکار چونی ؟

 

 بنمای رهی، که رهنماینده تویی

 

بگشای دری، که در گشاینده تویی

 

                                      زنگار غمان گرفت دورِ دل من

 

                                      بزدای، که زنگ دل زُداینده تویی...

                                        

                                                                     «خواجه عبداله انصاری » 

ن . تمنا

   + توحید فراهانی ; ۸:٤٠ ‎ب.ظ ; ٦ مهر ۱۳۸٤
comment نظرات ()