غمناک

یک مطلب غمناک عرض کنم و شمارا با خاطراتتان تنها گذارم         آخرای تابستانه مدرسه ها باز خواهد شد والسلام
/ 6 نظر / 36 بازدید

سیه روی

  زمستان رفت و رو سیاهی اش ماند برای... ؟ آنانکه اختلاس کردند؟ آنانکه باور نمیکردند؟ آنانکه چشم بسته اعتماد کردند؟ آنانکه توجیه کردند؟ آنانکه هنوز ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 24 بازدید
شهریور 94
1 پست
مرداد 94
1 پست
تیر 94
1 پست
خرداد 94
1 پست
اسفند 93
1 پست
بهمن 93
1 پست
دی 93
1 پست
آذر 93
1 پست
آبان 93
1 پست
مهر 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
2 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
2 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
2 پست
آبان 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
2 پست
مرداد 90
2 پست
تیر 90
3 پست
خرداد 90
3 پست
اسفند 89
4 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
3 پست
آذر 89
3 پست
آبان 89
3 پست
مهر 89
3 پست
شهریور 89
3 پست
مرداد 89
3 پست
تیر 89
4 پست
خرداد 89
2 پست
اسفند 88
3 پست
بهمن 88
3 پست
دی 88
3 پست
آذر 88
3 پست
آبان 88
4 پست
مهر 88
3 پست
شهریور 88
2 پست
مرداد 88
3 پست
تیر 88
3 پست
خرداد 88
2 پست
اسفند 87
5 پست
بهمن 87
3 پست
دی 87
4 پست
آذر 87
2 پست
آبان 87
3 پست
مهر 87
4 پست
شهریور 87
3 پست
مرداد 87
4 پست
تیر 87
4 پست
خرداد 87
2 پست
اسفند 86
4 پست
بهمن 86
4 پست
دی 86
4 پست
آذر 86
3 پست
آبان 86
3 پست
مهر 86
4 پست
شهریور 86
5 پست
مرداد 86
4 پست
تیر 86
3 پست
خرداد 86
6 پست
اسفند 85
7 پست
بهمن 85
7 پست
دی 85
7 پست
آذر 85
9 پست
آبان 85
8 پست
مهر 85
8 پست
شهریور 85
9 پست
مرداد 85
9 پست
تیر 85
9 پست
خرداد 85
8 پست
اسفند 84
8 پست
بهمن 84
8 پست
دی 84
8 پست
آذر 84
10 پست
آبان 84
18 پست
مهر 84
19 پست
روز_پدر
1 پست
روز_مرد
1 پست
شعر
1 پست
عرفان
1 پست
غریبه
1 پست
غم
1 پست
یارانه
1 پست
طنز_حافظ
1 پست
طنز
1 پست
گرانی
1 پست
اقتصاد
1 پست