بنام آنكه بخشید خاك را جان             بنامید نام آن موجود انسان<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

داد زدم: "هرکس یه گوش شنوا، یه سنگ صبور، یه صندوقچه اسرار می خواد، بیاد پیش من ... من به حرفاش گوش می دم .."

... هیچکس صدامو نشنید ... خودم یه گوش شنوا می خوام که صدامو بشنوه ....!

 

نوشته ... ساسان

تا بعد ... یا حق

/ 5 نظر / 2 بازدید

har che bishtar darbare khodet bedani' in jahan ra bishtar mifahmi paolo kolio movaffagh bashid

زينب

ببين به عقيده من تصور گوش شنوابه مفهوم مطلقش وجود خارجی نداره- من که به نيوشيدن نسبی قانع ام

رحيمه

عالی بود

رحيمه

خدايا داد از اين دل داد از اين دل؛نگشتم يک زمان من شاد از اين دل؛چو فردا دادخواهان داد خواهند؛برآرم من دو صد فرياد از اين دل