بنام آنكه بخشید خاك را جان             بنامید نام آن موجود انسان

 

"صبح امروز در عراق 3 تن به شهادت رسیدند"، "... 5 نفر را به قتل ..."، "... به ضرب گلوله از پای درآورد"، " .........."

تو این دو سه سال اخیر این چیزا رو زیاد شنیدم .. طوری شده که دیگه شنیدن خبر مرگ واسم یه چیز عادی شده ... دیگه هیچ احساس خاصی بعد از شنیدن این خبرا ندارم ... یه زمانی یه صدایی تو ذهنم میشنیدم که " آی انسان .. نوبت تو یکی هم می رسه ها ..."؛ دیگه همون صداهه هم خستش شده اینقد اینو گفته، ول کرده رفته ... حدود 2 ساله که دیگه اخبار گوش نمی دم ...

 

نوشته ... ساسان

تا بعد ... یا حق

/ 4 نظر / 2 بازدید
۞ توحيد ۞

مرگ ، مرگ ، باز هم مرگ ، بگذار زمان مرگ را بر رود سرد زنگيمان ارمغان بخشد ، بعد ميشينيم اخبار گوش ميديم

رحيمه

يارب بنشان بر دل من نور حقيقت, از ظلمت و جهل برهانم دانم كه تو سلطان جهاني هر لحظه كه غافل شوم از تو, خبرم كن

رحيمه

کاش انسانها انقدر از ياد خدا غافل نبودند که ما هر روز شاهد چنين خبرهای تلخی باشيم