اشتباه

 

 

 

- بزرگترین اشتباهی که تو زندگیت ، کردی ، چی بوده ؟

  بزرگترین ؟!! اینکه عاشق شدم .

- بزرگترین اشتباهت این بوده که عاشق من شدی ؟!!!!!

  نه ، مربوط به قبلا هاست ، در مورد تو دیگه این اشتباه رو تکرار نکردم .

 

 

علاقه

 

 

- خیلی گوشت دوست داری ؟ نه ؟

   نه ، چطور ؟!

- آخه همه گوشت های خورشت رو برای خودت کشیدی .

   میخواستم که تو نخوری .

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید