بنام آنكه بخشید خاك را جان        بنامید نام آن موجود انسان

 

 

بیا از طرف من این کادو رو بده مامانم.. من باش قهرم، نمی تونم خودم بش بدم..!!

 

 

ساسان

/ 2 نظر / 11 بازدید
ساسان

روز مادر با چند روز تاخیر به تمامی خانومایی که مادر هستن یا قراره بشن، و تمام آقایونی که نقش مادری رو هم ایفا میکنن، مبارک.. [گل]