عیسی

 

 

کجایی؟

عیسی؟

آبها به مرداب  مانده اند تشبیه

اینجا کنعان است

من به دنبال نخستین معجزه ات می گردم

مرا شراب ساز از این مردابها

کجایی عیسی؟

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید