بنام آنکه بخشید خاک را جان                        بنامید نام آن موجود انسان

 

- چرا واسه فوق شرکت نمی کنی؟!

 

- آخه پایان نامه نوشتن سخته.. خودم واسه چند نفر پایان نامه نوشتم میدونم سختیشو..!!

 

ساسان
/ 3 نظر / 10 بازدید
آزاد

سلام دوست گرامی ، دولت فاشیستی حامد کرزی ، در یک اقدام فاشیستی دیگر اقدام به نشر کارت های شناسایی کرده است که تنها به زبان پشتو روی آنها نوشته شده ! زبانی که فقط 20 درصد مردم افغانستان به آن صحبت می کنند ! دولت فاشیستی کرزی با این کار خود ، هویت 80 درصد مردم افغانستان که به زبان فارسی صحبت می کنند را زیر سوال برده !

حدیث

آخی منکه میدونم مشکلت همین پایان نامست!!!!!!!

توحید

تو به این کشور خیانت کردی میکشمت