بنام آنكه بخشید خاك را جان        بنامید نام آن موجود انسان

 

  • حدودی که برای دوستی با یه دختر داری تا کجاست؟
  • اگه میخواستم حدود بذارم که ازدواج می کردم...!!

 

ساسان

/ 2 نظر / 11 بازدید
هدی

الان یعنی اینکه محدود نیستید خیلی خوش به حالتونه؟ خوش به حال اون کسی که ذهنش کوتاه بین نیست و محدود فکر نمیکنه