فاصله

 

از در ایستگاه شلوغ مترو امام حسین خارج شدم و به پیرمردی که کنار ایستگاه دست فروشی میکرد رو کردم و گفتم (( ببخشید حاج آقا از اینجا تا پل چوبی پیاده خیلی راهه ؟ ))

گفت : نه .. قد صد تا صلوات فاصله است ..

 

/ 10 نظر / 11 بازدید
توحید

کاش همه ی فاصله ها اینجوری بود

Sara

همیشه خط فاصله ها تیره اند..!!؟!

محسن

آقا حالا شما بگو فاصله خیابان دهم قائ مقام تا میدان آرزانتین چند تا صلواته ؟

مهدا

تاثیر جملات کوتاه بعضی آدمهای ساده چنان بر مغزمان رسوخ میکنه که این تاثیر رو صد تا عالم به ظاهر فرزانه هم نمیتوانند با ساعتها سخنرانی ایجاد کنند ...

ساسان

[لبخند].. قشنگ بود.. [چشمک]

سیرن

چه جالبن این آدمهای پیر....چه دنیایی دارن واسه خودشون...