دیوار

 

 

   این دیوار ِ کوتاه هم برای خودش معضلیه ها ! بعضی ها تو این دنیا دائما به دنبال یک

 

دیوار  ِ کوتاه می گردند تا گناهان و اشتباهاتشون را گردن صاحب دیوار بندازند .

   حالا حکایت ماست ، عزیز جان ، باور کن من مقصر نبودم و نیستم ، به ارواح خاک باغچه مون قسم ، اون موقع که ما دیوار میکشیدیم ، محض احتیاط هم که شده بیست سانتیمتر هم از استانداردش بلندتر ساختیم ، مقصر این شهرداریه ، از بس این کوچه ی ما را  زرت و زورت  آسفالت کردند دیوار ما همسطح کف کوچه شد .

   این خیام خدا بیامورز یک چیزی میدونست که همش میگفت : پسر جان این جامی که دستت گرفتی شاید از خاک استخوان پادشاه عالم گیری درست شده ، حرمتش نگه دار ........

 

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید