بنام آنكه بخشید خاك را جان        بنامید نام آن موجود انسان

 

 

دیروز از پای چپ مصدوم شدم... حالا موندم چطوری وارد دسشویی بشم..؟!!

 

 

ساسان

/ 7 نظر / 17 بازدید
حدیث

[نیشخند]

مهتاب جودکی

من از حاج آقا اندالمومنین پرسیدم اون گفت: به واقع که اسلام در خطر می افته برای این آقا(ساسان)...گفت برو توبه کن بلکه خدا از سر تقسییراتت(!!) بگذره[چشمک] . . . به سلاااااااااااااااااااااااااااام ...من اومدم بعد چندین ماه ..... خدا بد نده چی شده پات؟!!!!

مهتاب جودکی

چرا من دو بار گفتم به روزم؟؟؟ ذوق زده شدم آخه!!![نیشخند]

زهره

سلام اشگال !!!!! شناختی؟ من به شما احساس [وحشتناک]