سال نو مبارک

التماس دعا

/ 6 نظر / 12 بازدید
توحید

حلال بفرمایید سال نو مبارک

پریسا

ای کاش که این در به کلبه ای برسد باسردی دی سبزه عیدی برسد این جمعه سیاه بود و آن جمعه سیاه ای کاش که جمعه سپیدی برسد. سال نو مبارک[گل]

سحر

سال نو مبارک[گل]

مهتاب

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] عید شما هم مبارک...صد سال به از این سال هااااا

نگار

سال نو مبارک... محتاجیم به دعا