دلبر

  

زمانی فکر می کردم وقتی در طول زندگی اونیکه دوستم داره ازم هیچی نمیخواد ، برای اینکه خیلی محجوب و قانع است ، ولی بعدا فهمیدم که تنها دلیلش بی ارزش بودن من تو چشمان  ِ نازنین و قشنگش بوده ...

 

در پی دلبر شیرین، من اگر افتادم
حسنش این است که تا آخر جان، فرهادم!

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید