بعضیــــــــــــا

با بعضیا که هستی تکلیفت معلوم نیست
یه روز بهت میگه برو نبینمت دیگه
بعد تو میری
بعد میگه همین دیگه منتظر بودی بگم برو
بعد برمیگردی
بعد میگه مگه نگفتم دیگه نمیخوام ببینمت
بعد میری
بعد میگه بی انصاف کجا رفتی؟
بعد برمیگردی
بعد میگه کی گفت برگردی؟
بعد میری
بعد میگه اگر مرد بودی نمیرفتی
بعد برمیگردی
بعد میگه چیه؟میخوای بگی خیلی مردی؟
بعد میری
بعد میگه فقط میخواستی جات خالی بمونه؟
بعد برمیگردی
بعد میگه چرا نمیذاری به نبودنت عادت کنم
بعد میری
بعد میگه حداقل گاهی حالمو بپرس
بعد برمیگردی
بعد میگه چرا دست از سرم برنمیداری
بعد میری
بعد ...  

/ 2 نظر / 25 بازدید
سنگول

اینجور افراد حرفشون کاملا مشخصه . مشکل از طرفشونه که نمیگیره. همه حرفا رو که نباید واضح و علنی گفت.