ختم نبوّت

(( مطلب ذیل یک طنز خیالیست ، زاییده ذهن بنده است و هیچ گونه صحت تاریخی ندارد ))

 

 

   روزی جبرئیل و میکائیل دوستیشان مکدر به تلبیس روزگار گشت ......

   جبرئیل ، میکائیل را فرمود : از برتری من همان بس ، که در نزد خدا اولی ترم .....

   میکائیل پرسید : از کجا به چینی ظنی رسیدی ؟  جواب داد : از آنجا که من تنها حامل محرم الطاف و فرمایشات ایزد بر نبی زاده های زمین هستم  ........

   میکائیل خندید و به او گفت : چه ساده ای تو !!!!

   جبرئیل به اندوه پرسید : چرا ؟!؟!

   - چونکه خداوند حکیم تو را به زمین میفرستد تا با من به تنهایی و بدون مزاحمت تو ، به سخن بنشیند .....

    جبرئیل بس آشفته شد و دادخواهی بر ایزد برد که دگر من پیام بر زمین نخواهم برد ......

   و خدای عادل وقتی این وضع آشفته را دید فرمود : محّمد آخرین نبی خواهد بود .

 

 


/ 0 نظر / 2 بازدید