بنام آنكه بخشید خاك را جان         بنامید نام آن موجود انسان<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

سلام .. متن زیر يكي از شعرهای "حبیب" خواننده مورد علاقه منه ...

 

خداوندا! اگر داشتن ذلیل داشتنم می كند، ندارم كن

خداوندا! اگر كاشتن اسیر چیدنم می كند، بيكارم كن

اگر اندیشه خیانت به یاران در سرم افتاد، بر سر دارم كن

اگر به لحظه غفلتی در افتادم، پیش از سقوط هوشیارم كن

اگر رنج بیماران لحظه ای از دلم بیرون رفت، سخت و بی ترحم، بیمارم کن

...

خداوندا! خوارم كن، اما مردم آزارم نكن …

 

کوچیک شما .. ساسان

تا بعد ... یا حق

/ 0 نظر / 2 بازدید