کارگاه در سازی

دستان من و تو میتوانند در هوا بلرزند و بدرود فرستند به هم

میتوانند گره شوند و به خشم برانند به هم

میتوانند مهربان شوند و برقصند به هم

قفل در هم

مانند دو کف یک صدف کوچک

تا کوچکترین اثر شن وار رابطه بینمان را

پرورش دهند

پرورش دهند

تا از آن بسازند مروارید

انتخاب با من و توست ...

/ 6 نظر / 11 بازدید
دوست قدیمی

[ناراحت]

من و تو

روزتون مبارک جناب مهندس [نیشخند]

دوست جدید

[نیشخند]

بهار

بودن یا نبودن مسئله این است ...

گمنام

حقیقا بخش عمده خوشبختی به طرز نگاه ما به دنیا مربوطه