ما

 

  در حالی که داشتم سرباز های اسباب بازیم را که روی زمین ریخته بود جمع میکردم به پدرم گفتم :

   پدر ، تو جنگ بین ما و لهستان سرباز هایی که کشته میشن بعدش کجا میرن ؟

   پدرم از پشت روزنامه ای که حسابی غرقش شده بود گفت :

   کشته شده های ما میرن بهشت و سرباز های اونا میرن جهنم .

   یه نگاهی به سرباز تو دستم کردم و دوباره پرسیدم :

   برای چی سرباز های ما میرن بهشت و لهستانیا میرن جهنم ؟

   پدرم روزنامه را از جلوی صورتش پایین آورد ، به طرفم خم شد و با صدایی آهسته گفت :

 

                               چون همیشه ما خوب هستیم .......

 

گویا باز در جواب بعضی از بزرگوارانی که در مورد منبع نوشته ها از بنده حقیر سوال میفرمایند باید عرض کنم که تمامی مطالبی که بنده مینویسم چه گاه خوب و چه اکثرا بد ثمره ذهن و قلم خودم میباشد و در صورت استفاده از نگارش دیگران حتما نام منبع ذکر خواهد شد

با سپاس فراوان

/ 0 نظر / 2 بازدید