چی کار می کنی؟

 

سلام

- سلام

چی کار می کنی؟

با توام .....

- هان ...؟

میگم چی کار داری میکنی؟

- دارم فکر می کنم

به چی فکر می کنی؟

به     چی      فکررررررررر       می   کنیییییییییییی؟؟؟؟

- ها ،ببخشید ، دارم به خاطرات شیرینی که نداشتم می اندیشم

خاطراتی که نداشتی؟

- آره ،خاطرات خیلی شیرینی که نشد به ساحل وقوع بشینه ...

- من بودم و گل ِ من....

 


/ 0 نظر / 2 بازدید