نصیحت

 

 

   پدری به عنوان نصیحت به فرزندش گفت :

   اگر تصمیم به ازدواج گرفتی با کسی ازدواج کن که یک چشمش کور باشد ، تا هر وقت که تو زندگی مشترکتان دعوایی رخ داد بهش بگی : کور ِ بیریخت ِ .......

   پسر در چشمانش اشک حلقه بست و گفت : اگر وقتی دعوامون شد او زودتر به من گفت چلاق  ِ آشغال ِ......  چی کار کنم ؟

 

   و اما نتیجه اخلاقی اینکه ........

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید