به نام بخشندۀ مهربان...<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

"   الهی !

 اگر با دوستان ِ تو نه رَمه ام ، آخر از هشتم اصحاب ِ کهف ، نه کمم !

 

     الهی !

 چون سگی را بدین درگاه بار است ، رهی را با نومیدی چه کار است ؟

 

    الهی !

 سگ را بار است و سنگ را دیدار است ،

 گر من ز سگ و سنگ کم آیم ، عار است!!... "

 

                               ***مناجات نامه خواجه عبداله انصاری ***

 

 

   ن. تمنا

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
tohid

kheyli mamnonam , mano yade khaterate shirini mindaze , bazam mamnonam