راه های بسته

خدایا حرف حسابت چیست؟

دقت کردی تمام راههای راحت را بسته ای به روی ما؟

خودکشی

یاس

ناامیدی

انزوا

خودارضایی

غم

...

یعنی چه ؟ قرار است نگاه فقط به پیشرفت و ازدواج و تولیدمثل و شادی و کار و... باشد؟

پس قربونت بشم یک ذره امکانات هم بد نیست ها . سرویس شدیم .

دموکراسی هم خوب چیزیست .

 

/ 4 نظر / 11 بازدید
توحید

عاشقمون میکنی و بعد میگویی بدو دنبالش گرسنه مون میکنی و بعدش میگی بدو دنبال نون

آسی

[ناراحت]

hajar

vala be khoda ... akhe in hame feshr bara chi ??!!!

سنگول

شاید من هم با خدا از این مشکلات داشته باشم اما بنظرم اینا راه حلای یه وجبی برای حل مشکلاته.اگر قراره بخاطره خطایی مجازات بشم و برم جهنم ترجیح میدم اون خطا عشق و حال کردن باشه تا محروم کردن خودم از خوشی.